แอร์นิวซีแลนด์ สายการบินแห่งชาติของนิวซีแลนด์ ประกาศว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ผู้โดยสารบนเที่ยวบินระหว่างประเทศทุกเส้นทางของแอร์นิวซีแลนด์ ต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของแอร์นิวซีแลนด์ เกิดขึ้นหลังแควนตัส ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติและสายการบินใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ประกาศเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ว่าผู้โดยสารทุกคนบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของแควนตัส ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในสายการบินแรกของโลก ที่มีมาตรการนี้ออกมา