อาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สูตรโปรตีนสูง ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง เป็นอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ โดยจะนำวัตถุดิบต่าง ๆที่นักโภชนาการเป็นผู้กำหนดมาผ่านกระบวนการทำให้สุก ซึ่งอาหารปั่นผสม จะคำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและในปริมาณที่เหมาะสมแก่ร่างกาย โดยจะมีขั้นตอนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่สะอาดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา

อาหารปั่นผสมมีด้วยกันหลายสูตร โดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหาร จะเป็นผู้ออกแบบสูตรอาหารโดยทำตามคำสั่งของแพทย์อีกทีและผู้ออกแบบสูตรอาหารจะต้องมีการทราบถึงข้อมูลของผู้ป่วยว่า ผู้ป่วยมีอาการแพ้อาหารชนิดใดบ้าง เพราะวัตถุดิบบางชนิดที่จะนำมาประกอบอาหารปั่นผสมนั้น อาจจะเป็นวัตถุดิบที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้ได้ เพราะฉะนั้น นักโภชนาการจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยอย่างละเอียด รวมไปถึงคำนวณสารอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละวัน เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด อาหารปั่นผสม เป็นอาหารที่ใช้ให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้หรือผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนอาหารลำบาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งยังช่วยป้องกันภาวะการขาดสารอาหารรวมถึงมีการรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารได้ด้วย

สูตรโปรตีนสูงที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการโปรตีนและพลังงานสูง โดยส่วนประกอบจะประกอบด้วยเนื้อปลา 150 กรัม ไข่ขาวเหลว 150 กรัม กล้วยน้ำว้า 100 กรัม ฟักทองหรือผักต่าง ๆ 50 กรัม ซูโครส 75 กรัม น้ำมันถั่วเหลือง 28 กรัม นำวัตถุดิบทั้งหมดไปปั่นและผสมกรองเอากากออกปริมาตรน้ำอุ่นต้มสุกให้ได้ 1000 ซีซี เพียงเท่านี้ก็จะได้อาหารสูตรโปรตีนสูง อาหารที่มีโปรตีนสูง เป็นทางเลือกทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ เพราะโปรตีนเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายและการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อทำให้สุขภาพดี จึงควรรับประทานให้เหมาะสมแก่ร่างกาย อาหารที่มีโปรตีนสูงนั้นหลายคนถามว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างและให้ผลดีต่อร่างกายในด้านใด ต้องบอกก่อนว่าการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงนั้นจะส่งผลดีต่อร่างกายในหลายๆด้าน เช่น ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น และมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนัก อย่างไรก็ตามควรเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงและมีคุณภาพและดีต่อร่างกายด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์จากนมหรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย แต่ก็ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับอาหารชนิดอื่นด้วย เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ในวัตถุดิบข้างต้นที่กล่าวมาที่มีส่วนผสมของไข่นั้น ต้องถือว่าไข่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง เป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณที่ดีต่อร่างกาย อีกทั้งยังมีราคาถูกหา รับประทานง่ายและอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุและไขมันที่มีประโยชน์ด้วย คนที่มีสุขภาพดีควรรับประทานไข่อย่างน้อยวันละ 1 ฟอง ถึงแม้ว่าโปรตีน จะเป็นสารอาหารที่สำคัญและดีต่อร่างกายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม โดยทั่วไปมีปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้คนในวัยผู้ใหญ่รับประทานต่อวันคือผู้หญิงควรรับประทานวันละ 46 มิลลิกรัมและผู้ชายควรรับประทานในปริมาณ 56 มิลลิกรัม แต่หากเป็นผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักหรือต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็สามารถรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า การรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารปั่นผสมหรืออาหารทั่วไปก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณควรรับประทานให้พอดีและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายแต่สารอาหารประเภทโปรตีนสูง ถึงแม้ว่าอาหารที่มีโปรตีนจะมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านแต่อาหารโปรตีนสูงก็อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ในภายหลัง เพราะแนวทางในการรับประทานอาหารโปรตีนสูงบางชนิด อาจไปจำกัดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตจนเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะขาดสารอาหารหรือขาดไฟเบอร์ได้ และอาจนำไปสู่การเกิดอาการต่าง ๆ เช่นลมหายใจเหม็น ปวดศีรษะหรืออาการท้องผูก เพราะฉะนั้นจะต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้การรับประทานอาหารโปรตีนสูงเช่น เนื้อแดงหรือผลิตภัณฑ์จากนม ที่มีไขมันสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ สำหรับผู้ป่วยโรคไตการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงจะยิ่งทำให้อาการแย่ลง เนื่องจากร่างกายไม่สามารถกำจัดของเสียที่มาจากกระบวนการการเผาผลาญโปรตีนได้ หากจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อสุขภาพที่ดี