กองทัพเรือสหรัฐเผยแพร่แถลงการณ์ของ พล.ร.อ.ไมเคิล กิลเดย์ เสนาธิการทหารเรือ มีเนื้อหาสำคัญว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วนเป็นหนึ่งในกฎระเบียบที่ทหารทุกนายต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ตามคำสั่งที่ประกาศเมื่อสิ้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เมื่อครบกำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่นายใดไม่ปฏิบัติตาม จะถูกปลดออกจากกองทัพ “โดยไม่มีข้อยกเว้นใดทั้งสิ้น”

ทั้งนี้ สถิติเฉพาะของกองทัพเรือสหรัฐระบุว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อต้นปีที่แล้ว ทหารเรือสหรัฐอย่างน้อย 164 นาย เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ 144 นาย ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว ส่วนสถานะการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่อีก 20 นาย ยังไม่ชัดเจน

สำหรับทหารเรือซึ่งต้องออกจากกองทัพหากไม่ฉีดวัคซีนให้ครบภายในเวลาที่กำหนดนั้น สำนักงานกำลังพลยืนยันการจัดพิธีปลดประจำการให้อย่างสมเกียรติตามธรรมเนียม แต่บุคคลนั้นอาจไม่ได้รับสวัสดิการบางอย่างหลังออกจากกองทัพ และอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายย้อนหลังในบางกรณีด้วย

ปัจจุบัน กองทัพเรือสหรัฐมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 350,000 นาย และ 98% ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ขณะที่ในภาพรวมของทุกเหล่าทัพนั้น สถิติโดยกระทรวงกลาโหมระบุว่า 96.7% จากจำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำการอยู่ทั่วโลกราว 1.4 ล้านนาย ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และ 83.7% ได้รับวัคซีนครบแล้ว